sponsorwerving

Sponsors vinden en binden


Voor veel verenigingen en stichtingen is sponsoring een belangrijke bron van inkomsten. Sponsors vinden en behouden is echter geen eenvoudige klus. We helpen u graag op weg en geven u op deze pagina daarom tips voor het opstellen van een sponsorplan, het vinden en binden van sponsors en het vastleggen van gemaakte afspraken.

sponsorwerving

financiële bijdrage of bijdrage in natura?


Sponsors kunnen u financieel steunen, maar ook door goederen of diensten in natura te leveren. Dat kan op vele manieren. Een computer, sportartikelen, het clubtenue, benzine, busvervoer, het zijn slechts enkele voorbeelden. Maak een verlanglijst en ga na of er (lokale) ondernemers zijn die aansluiten bij de producten of diensten die uw organisatie nodig heeft. Breng tevens in kaart wat u aan financiële middelen zou willen ontvangen van sponsors.

sponsorwerving

hoe zit het met de btw?


Sponsoring wordt door de Belastingdienst aangemerkt als fondsenwervende activiteit. Is uw vereniging of stichting BTW-plichtig, dan geldt dat u ook over sponsorgelden BTW af moet dragen. Is uw organisatie niet BTW-plichig, dan is er een kans dat u toch BTW moet afdragen. Dit is afhankelijk van de waarde van de tegenprestatie die u levert, zoals plaatsing van sponsorborden of reclame in clubblad of op de website. U bent vrijgesteld van BTW indien u onder de maximumbedragen blijft die door de Belastingdienst zijn vastgesteld. Worden de bedragen overschreden, dan moet u BTW betalen:

Goederenlevering: € 68.067 per jaar
Diensten: € 22.689 per jaar
Diensten door sportclubs € 50.000 per jaar

sponsorwerving

sponsorvoorstel


Is duidelijk wat uw vereniging of stichting nodig heeft, dan kunt u beginnen met het opstellen van een sponsorvoorstel. Zet op papier wat uw vereniging of stichting doet, welk publiek u bereikt en waarom dat publiek interessant is voor de sponsor. Probeer uw verhaal te ondersteunen met cijfers en feiten en presenteer de informatie overzichtelijk. Maak duidelijk waar u sponsors voor nodig heeft en hoe sponsorgelden besteed zullen worden. Maak het voorstel vooral concreet. Vertel wat u van de sponsor verlangt en welke tegenprestatie er tegenover staat. 

Tip: In het handboek Sponsorwerving van Rotterdam Sportsupport vindt u in de bijlage een goede leidraad voor het opstellen van een sponsorvoorstel.

sponsorwerving

sponsors vinden


Staat het sponsorvoorstel op papier, dan is het de kunst om sponsors te vinden. Kijk eerst eens in het eigen netwerk. Veel leden en ouders van jeugdleden dragen de vereniging of stichting een warm hart toe en zullen sneller geneigd zijn de organisatie te sponsoren. Ook lokale bedrijven zijn het onderzoeken meer dan waard. Lokale publiciteit is voor hen belangrijk en dat is precies wat u ze kunt bieden. Lokaliseer bedrijven in uw omgeving bijvoorbeeld via Google Maps (vul als zoekterm bijv. 'Bedrijven in Utrecht' in) of raadpleeg de website van de Kamer van Koophandel.

Houd bij uw zoektocht naar sponsors in het achterhoofd dat u de meeste kans op succes heeft als de beoogde sponsor past bij wat uw vereniging of stichting doet en uitdraagt.

sponsorwerving

leg afspraken vast in sponsorcontract

sponsorcontract

Is de beoogde sponsor benaderd en bereid gevonden uw vereniging of stichting te sponsoren, dan is het raadzaam de gemaakte afspraken vast te leggen in een sponsorovereenkomst. In een sponsorovereenkomst staan alle verplichtingen en rechten van de betrokken partijen. Hiermee kunt u misverstanden in de toekomst voorkomen.

In de bijlage van het al eerder in dit artikel genoemde handboek sponsorwerving vindt u een voorbeeld van een sponsorcontract. Ook op websites van onder meer NOCNSF (paragraaf 7.3 van het handboek) en De Zaak zijn voorbeeldcontracten te vinden.

sponsorwerving

houd sponsors betrokken


Zijn sponsos eenmaal gevonden, dan is het zaak deze sponsors te behouden. Goede communicatie speelt hierin een sleutelrol. Stel de sponsor regelmatig op de hoogte. Vertel over de evenementen die u organiseert, over de voortgang van de doelstellingen, de sportieve prestaties en over hoe u sponsorgelden besteed heeft. Ook het organiseren van een sponsorevenement kan vaak rekenen op waardering. Door te laten zien dat u betrokken bent bij de sponsor en de sponsor actief te betrekken bij uw vereniging of stichting zal de sponsor sneller geneigd zijn de sponsoring te continueren.