Davilex Software

Systeemeisen

Voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering is een goede werking van uw administratieve software een eerste vereiste. Uw administratie levert immers informatie over de stand van zaken van uw onderneming en u wilt natuurlijk te allen tijde kunnen beschikken over deze belangrijke gegevens. Kortom, uw wilt altijd kunnen vertrouwen op uw administratieve software.

Bedrijfszekerheid, betrouwbaarheid, gebruiksgemak

Voor een goede werking van het programma is optimale samenwerking tussen uw hardware-omgeving en software-oplossing van essentieel belang. Het biedt u:

  • Maximale bedrijfszekerheid
  • Grote betrouwbaarheid
  • Optimaal gebruiksgemak

Het is daarom belangrijk dat de computer waarop u de administratieve software van Davilex installeert minimaal voldoet aan de systeemeisen. De prestaties van de administratieve software van Davilex nemen uiteraard toe naarmate de hardware-omgeving beter is.

Davilex is Microsoft Gold Certified Partner

Natuurlijk kun u erop vertrouwen dat onze software ook in de toekomst altijd up-to-date is. Want als Microsoft Gold Certified Partner heeft Davilex directe toegang tot de expertise en ondersteuning van Microsoft en wordt Davilex in een vroeg stadium geïnformeerd over de nieuwste Microsoft-ontwikkelingen. Dat stelt ons in staat de software tijdig aan te passen, zodat de continuïteit van uw administratie altijd gewaarborgd is.

Systeemeisen zakelijke software

Systeemeisen bij installatie op één computer (single-user)
Systeemeisen bij installatie op meerdere computers binnen een netwerk (multi-user)