actievoorwaarden

voorwaarden decemberactie klassikale trainingen

  • De actieperiode loopt van 1 december 2016 tot en met 31 januari 2017
  • De korting is van toepassing op alle klassikale trainingen, ook de trainingen die buiten de actieperiode gegeven worden, zolang inschrijving plaatsvindt in december 2016
  • De actie is niet van toepassing op eerdere inschrijvingen buiten de actieperiode
  • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen
  • Davilex is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgave van redenen de actie tussentijds te beëindigen. Davilex zal hiervan mededeling doen op zijn website