actievoorwaarden

voorwaarden decemberactie klassikale trainingen

  • De actieperiode loopt tot en met 21 juni 2017
  • De korting is van toepassing op de Basistraining Bedrijfsadministratie en de Basistraining Davilex Club en geldt ook voor trainingen die buiten de actieperiode gegeven worden, mits inschrijving tijdens de actieperiode plaatsvindt
  • De actie is niet van toepassing op eerdere inschrijvingen buiten de actieperiode
  • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen
  • Davilex is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgave van redenen de actie tussentijds te beëindigen. Davilex zal hiervan mededeling doen op zijn website