actievoorwaarden

voorwaarden overstapactie 2017

  • De actieperiode loopt van 19 mei 2017 tot en met 11 juni 2017.
  • Uitsluitend gebruikers met geldige Support- & Onderhoudsovereenkomst kunnen deelnemen aan deze actie.
  • Support & Onderhoud voor Davilex Totaal (Pro) wordt naar rato berekend.
  • De actie is niet van toepassing op eerdere bestellingen buiten de actieperiode.
  • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.
  • Davilex Totaal is niet overdraagbaar aan een andere organisatie en geldt uitsluitend voor de organisatie waaronder u bij Davilex geregistreerd bent.
  • Davilex is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgave van redenen de actie tussentijds te beëindigen. Davilex zal hiervan mededeling doen op zijn website.


<< Terug