Maak ieder denkbaar rapport

Davilex Rapportage Plus Bedrijven

Met Davilex Rapportage Plus Bedrijven stelt u gemakkelijk en snel ieder gewenst rapport op. Van maand- en kwartaaloverzicht tot budget, forecast en jaarrekening, alles is mogelijk. Door de directe databasekoppeling hoeft u geen gegevens te exporteren uit uw administratie. U kunt direct op basis van real time informatie ieder denkbaar rapport opstellen. De rapporten worden in Excel-formaat gepresenteerd en zijn dus makkelijk verder te bewerken.

De voordelen van Davilex Rapportage Plus:

 • Makkelijk rapporten opstellen
 • Meer inzicht in uw administratie en bedrijfsvoering
 • Directe koppeling met administratie, gegevensexport niet nodig
 • Incl. o.a. budget, forecast, jaarrekening & managementoverzicht
 • Ideale aanvulling op uw Davilex-software
    

BUDGETRAPPORTAGE

Het rapport Budgetmanager geeft u gedetailleerde informatie over de ontwikkeling van de omzet en kosten ten opzichte van het budget. Dit rapport maakt de positieve en negatieve afwijkingen direct inzichtelijk. 

Budgetrapportage

 • Budget & cumulatief budget per maand
 • Gedetailleerd inzicht
 • Duidelijke grafieken

MAAND- & KWARTAALRAPPORTAGE

De rapporten Maandoverzicht & Kwartaaloverzicht geven diepgaand inzicht in de financiële prestaties van uw onderneming. De rapporten geven een overzicht van de werkelijke inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode en maken direct inzichtelijk of uw bedrijf winst of verlies heeft gemaakt. Met het overzicht Maandvergelijking kunt u meerdere perioden met elkaar vergelijken.

Maand- & kwartaaloverzicht

 • Direct inzicht in werkelijke inkomsten & uitgaven
 • Cijfers grafisch weergegeven
 • Uitgebreide toelichting op cijfers

 

JAARREKENING

Davilex Rapportage Plus Bedrijven is de ideale rapportagetool voor het opstellen van de jaarrekening. Vast onderdeel vormen de balans, resultatenrekening, kasstroom, grondslagen en een toelichting op de balans & resultatenrekening. De informatie in wordt helder gepresenteerd en geeft een duidelijk overzicht van de financiële situatie van het afgelopen boekjaar. 

Jaarrekening

 • Financieel verslag afgelopen boekjaar
 • Inclusief balans & resultatenrekening + toelichting
 • Heldere presentatie van gegevens

 

FORECAST


Het rapport Forecast maakt inzichtelijk hoe uw bedrijf er in de toekomst voorstaat. Dit rapport maakt een prognose op basis van werkelijke en gebudgetteerde cijfers. Op basis van de informatie in het rapport Forecast kunt u sneller anticiperen op actuele ontwikkelingen en betere beslissingen nemen. 

Forecast

 • Inzicht in toekomstig bedrijfsresultaat
 • Prognose op basis van werkelijke & gebudgetteerde cijfers
 • Grafische weergave van informatie

 

MANAGEMENTOVERZICHT

Met het rapport Managementoverzicht heeft u in één oogopslag inzicht in onder meer netto werkkapitaal, solvabiliteit, omzet en bedrijfsresultaat van een onderneming. Door deze informatie kunt u snel anticiperen op positieve en negatieve trends en kunt u beslissingen nemen op basis van de meest actuele cijfers. 

Managementrapportage

 • In één oogopslag inzicht in belangrijke cijfers
 • Informatie over o.a. solvabiliteit, omzet en bedrijfsresultaat
 • Visuele weergave middels grafieken  
Budgetrapportage Budgetrapportage Budgetrapportage Budgetrapportage


Davilex Rapportage Plus is de ideale aanvulling op Davilex ZZP, Davilex Account Basic, Davilex Account, Davilex Account Pro, Davilex Accountant, Davilex Compact & Davilex Totaal 

Davilex Rapportage Plus

Direct bestellen

Bestel Davilex Rapportage Plus Bedrijven voor slechts € 33,25 per maand en stel voortaan ieder financieel rapport op. Davilex Rapportage Plus Bedrijven kan aan één Davilex-administratie gekoppeld worden. Wilt u meer administraties koppelen? Dat kan voor slechts € 1,- per administratie per maand extra. 

Vul de ontbrekende gegevens in.