actievoorwaarden

voorwaarden zomeractie Davilex Club 2017

  • De actieperiode loopt van 28 juli 2017 tot en met 4 september 2017.
  • Bij aanschaf Davilex Club is Support & Onderhoud Zilver het eerste jaar gratis. Op Support & Onderhoud zijn de Voorwaarden Davilex Support- en Onderhoudsovereenkomst van toepassing. Bij bestelling van meerdere licenties Davilex Club wordt het aantal Support & Onderhoud evenredig opgehoogd.
  • Onderdeel van deze actie is gratis deelname aan de klassikale Basistraining Davilex Club op 13 september 2017. Per aangeschafte licentie Davilex Club één deelnemer. Maximale groepsgrootte is 8 personen. Wanneer het maximum bereikt is, zal een extra trainingsdatum bekend gemaakt worden.
  • De actie is niet van toepassing op eerdere bestellingen buiten de actieperiode.
  • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.
  • Davilex is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgave van redenen de actie tussentijds te beëindigen. Davilex zal hiervan mededeling doen op zijn website.


<< Terug