jaarafsluiting

het boekjaar afsluiten


Benieuwd naar hoe u organisatie vorig jaar gepresteerd heeft? Door het boekjaar af te sluiten, krijgt u antwoord op die belangrijke vraag. In de software van Davilex sluit u het boekjaar met behulp van de wizard Eindejaarsverwerking. Na controle van de administratie en het invoeren van eventuele correctieboekingen kan de wizard nogmaals doorlopen worden om boekjaar 2016 definitief af te sluiten. Is het boekjaar afgesloten, dan kunt u diverse rapportages raadplegen, die inzicht geven in de behaalde resultaten. Onderstaand lichten we de stappen toe die u doorloopt om het boekjaar te sluiten.

jaarafsluiting

wizard eindejaarsverwerking


Voor het afsluiten van het boekjaar doorloopt u de wizard Eindejaarsverwerking twee keer. De eerste keer dat u de wizard doorloopt, wordt een nieuw boekjaar met voorlopige beginbalans aangemaakt. U heeft nu nog wel de mogelijkheid om boekingen in te voeren in het 'oude' boekjaar. De tweede keer dat u de wizard doorloopt, wordt het boekjaar definitief afgesloten en is het niet meer mogelijk om boekstukken in dat boekjaar in te voeren. De wizard start u door op het tabblad (Club)boekhouding in de groep Administratie op Eindejaarsverwerking te klikken.

jaarafsluiting

correctieboekingen 

Correctieboekingen jaarafsluiting

De correctieperiode wordt automatisch aangemaakt als u de wizard Eindejaarsverwerking voor de eerste keer doorloopt. De correctieperiode begint en eindigt op de einddatum van het boekjaar. Loopt uw boekjaar van 1 januari tot en met 31 december, dan is de correctieperiode ’31 december’. Om een boekstuk in de correctieperiode te laten vallen, vult u bij het invoeren van het boekstuk in het veld 'Boekstukdatum' de einddatum van de laatste periode in (in dit voorbeeld 31 december). Het boekstuk valt nu automatisch in de correctieperiode en zal na het uitvoeren van de tweede fase van de Eindejaarsverwerking automatisch verwerkt worden op de beginbalans van het nieuwe boekjaar.

jaarafsluiting

boekjaar definitief afsluiten

Boekjaar definitief afsluiten

Om het boekjaar definitief af te sluiten, doorloopt u de wizard Eindejaarsverwerking opnieuw. Boekingen die na het uitvoeren van de eerste fase van de Eindejaarsverwerking zijn ingevoerd en vallen in de correctieperiode, worden bij het uitvoeren van de tweede fase van de Eindejaarsverwerking als één correctieboeking verwerkt op de beginbalans. De beginbalans van het nieuwe boekjaar wordt hiermee definitief en in het oude boekjaar kan niet langer geboekt worden. Tip: het is niet mogelijk om de eindejaarsverwerking ongedaan te maken. Zorg er daarom voor dat alle correctieboekingen ingevoerd zijn, voordat u de tweede fase van de jaarafsluiting doorloopt.

jaarafsluiting

Balans en resultatenrekening

Balans en resultaatberekening

Is het boekjaar definitief afgesloten, dan kunt u verschillende rapportages opstellen die inzicht geven in de financiële positie van uw vereniging of stichting en die een goede basis vormen voor de jaarrekening.  De rapporten Balans en Resultatenrekening zijn in dit kader van belang. Het rapport Balans geeft een overzicht van alle bezittingen en schulden van uw vereniging of stichting aan het eind van het boekjaar. Het rapport Resultatenrekening biedt inzicht in alle kosten en opbrengsten over het afgelopen boekjaar en daarmee in de winst- of verliespositie van uw organisatie.