davilex online

boekjaar afsluiten


Als boekjaar 2016 definitief ten einde is, kunt u het boekjaar voorlopig afsluiten en een nieuw boekjaar openen door de wizard Eindejaarsverwerking te doorlopen. Na controle van de administratie en het invoeren van eventuele correctieboekingen kan de wizard nogmaals doorlopen worden om boekjaar 2016 definitief af te sluiten. Onderstaand vindt u informatie over de stappen die doorlopen moeten worden om een nieuw boekjaar aan te maken en het oude boekjaar af te sluiten.

boekjaar afsluiten

nieuw boekjaar aanmaken


Voordat u boekjaar 2016 kunt afsluiten, moet eerst een nieuw boekjaar aangemaakt worden. Dat kan eenvoudig via de wizard Eindejaarsverwerking (tabblad Boekhouden > groep Periodiek > Jaarafsluiting) of door direct op het tabblad Boekhouden in de groep Inrichting op Boekjaren te klikken. Klik vervolgens op Nieuw om een boekjaar toe te voegen. Is boekjaar 2017 toegevoegd, dan kunt u boeken in 2017 en, zolang boekjaar 2016 niet definitief gesloten is, ook nog boekstukken invoeren met een boekstukdatum in 2016. Tip: factureert u ook met Davilex Online? Vergeet dan niet de factuurnummering voor 2017 op te geven.

boekjaar afsluiten

BTW-aangifteperioden afsluiten 


Om een boekjaar af te kunnen sluiten, moeten alle BTW-aangifteperioden in dat boekjaar afgesloten zijn. De wizard Eindejaarsverwerking controleert of de BTW-aangifteperioden afgesloten zijn en start indien nodig direct de wizard BTW-aangifte. Tip: ook als u uw BTW-aangifte niet samenstelt met behulp van Dailex Online, moet de wizard doorlopen worden om het boekjaar af te kunnen sluiten. U kunt de wizard doorlopen zonder de aangifte te versturen naar de Belastingdienst.

boekjaar afsluiten

perioden afsluiten

Naast de BTW-aangifteperioden moeten ook de boekingsperioden gesloten zijn voordat u het boekjaar af kunt sluiten. Door een boekingsperiode af te sluiten, zorgt u ervoor dat er geen boekstukken in de periode meer ingevoerd kunnen worden. Ook bij het afsluiten van boekingsperioden is de wizard Eindejaarsverwerking u behulpzaam. De wizard Eindejaarsverwerking opent het formulier waarin u de perioden af kunt sluiten en begeleidt u stap-voor-stap totdat alle boekhoudperioden gesloten zijn en u het boekjaar af kunt sluiten.

boekjaar afsluiten

boekjaar 2016 sluiten

Jaarafsluiting

Nadat u de BTW- en boekingsperioden heeft gesloten, kunt u het boekjaar afsluiten. De wizard Eindejaarsverwerking opent automatisch het venster Jaarafsluiting. Hier ziet u onder meer het behaalde resultaat. Om het resultaat te boeken, klikt u onder Resultaatboekingen naar beginbalans op Nieuw en selecteert u de grootboekrekening waarop het bedrag geboekt moet worden. Tip: wilt u het resultaat uitsplitsen over meerdere grootboekrekeningen? Dan herhaalt u deze stap totdat het totale bedrijfsresultaat geboekt is. Klik op Opslaan om het boekjaar af te sluiten. U krijgt nu de vraag of u het boekjaar voorlopig of definitief af wilt sluiten.

boekjaar afsluiten

voorlopig of definitief afsluiten?

Kiest u bij het opslaan van de jaarafsluiting voor Voorlopig, dan kan de jaarafsluiting ongedaan gemaakt worden en kunnen er nog (correctie)boekingen ingevoerd worden. Kiest u voor de optie Definitief, dan wordt het boekjaar definitief afgesloten en is het niet meer mogelijk om boekingen in te voeren in het afgesloten boekjaar. Let op: het is niet mogelijk om het definitief afsluiten van een boekjaar ongedaan te maken. Sluit het boekjaar daarom alleen definitief als u zeker weet dat er geen correcties meer doorgevoerd hoeven te worden. 

boekjaar afsluiten

correctieboekingen maken

boekjaar afsluiten

In een voorlopig gesloten boekjaar kunnen correcties aangebracht worden. Om een correctieboeking in te voeren, maakt u eerst de jaarafsluiting ongedaan door op het tabblad Boekhouding in de groep Periodiek op Jaarafsluitingen te klikken, boekjaar 2016 te bewerken en vervolgens te klikken op Verwijderen. Open nu de boekingsperiode waarin de correctie doorgevoerd moet worden. Klik hiervoor in de groep Periodiek op Periodebeheer, dan op het Bewerken-icoon voor boekjaar 2016 en demarkeer vervolgens het selectievakje voor de betreffende periode. De correcties kunnen nu aangebracht worden en het boekjaar kan opnieuw afgesloten worden.

boekjaar afsluiten

inzicht in resultaten

Inzicht in de winst- of verliespositie van uw onderneming krijgt u door de rapporten Balans en Resultatenrekening te raadplegen. Deze en andere rapporten die in het kader van de jaarafsluiting van belang zijn, kunt u na het afsluiten van het boekjaar openen door in het overzicht Jaarafsluiting – Periodiek te klikken op het Bewerken-icoon voor het boekjaar en vervolgens in het venster Jaarafsluiting – Inzien in de kolom Rapportage op de link Rapporten te klikken.