sponsoring

bewust ondernemen

Wij vinden het belangrijk om verantwoord maatschappelijk te ondernemen. Daarom sponsoren we diverse landelijke en lokale initiatieven en zetten we ons in voor duurzaamheid. Zo hebben we bijvoorbeeld een registratiesysteem ontwikkeld voor het Jeugdeducatiefonds, zoals we dit voorheen ook voor het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds hebben gedaan. Omdat sport een belangrijke verbindende factor is in de samenleving, ondersteunen we tevens verschillende breedtesporten en topsport, waaronder triatlon en lokale voetbalverenigingen. Onderstaand leest u er meer over.

sponsoring

davilex triatlonteam

Het bedrijfsleven is een belangrijke partner voor sport en welzijn in Nederland. Een belangrijke partner om talenten de mogelijkheid te geven om zich te ontplooien, te ontwikkelen, maar ook hun ambities te laten verwezenlijken. Stichting Bevordering Duursport Nederland (SBDN) heeft een sterke visie op talentonwikkeling. SBDN is net als Davilex voortdurend bezig met toekomstige ontwikkelingen die het prestatie- en kwaliteitsniveau ten goede komen. Davilex herkent zich in de ambities van SBDN en is daarom trotse sponsor van het Davilex Triatlonteam.

Meer over het Davilex Triatlonteam >>

sponsoring

Jeugdeducatiefonds


Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin alle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken, óók de kinderen die opgroeien in achterstandsituaties. Davilex vindt het belangrijk te investeren in talentonwikkeling en ondersteunt daarom het Jeugdeducatiefonds. Wij geloven dat je moet doen waar je goed in bent. Wij hebben inmiddels bijna 30 jaar ervaring met het ontwikkelen van gemakkelijke en eenvoudige boekhoudprogramma's. Deze kennis hebben we ingezet om speciaal voor het Jeugdeducatiefonds een gebruiksvriendelijk aanvraagsysteem te ontwikkelen. Door dit aanvraagsysteem kunnen intermediairs eenvoudig een aanvraag indienen bij het Jeugdeducatiefonds. Door een goede registratie van aanvragen kan het Jeugdeductiefonds zoveel mogelijk kinderen helpen en dat ondersteunen we natuurlijk van harte.

sponsoring

overige (lokale) sponsoring

We vinden het belangrijk om naast landelijke organisaties ook lokale initiatieven te ondersteunen. In Houten, onze vestigingsplaats, kunnen diverse organisaties, zoals Hospice Kromme Rijnstreek, SV Houten en FC Delta Sports op onze steun rekenen. Wij zijn ervan overtuigd dat sport een bindende factor in de samenleving vervult. Sportverenigingen dragen we dan ook een warm hart toe.
Dat doen we niet alleen door sponsoring. We zijn ook de trotse founding father van de verkiezing Penningmeester van het Jaar, een initiatief om penningmeesters in Nederland in het zonnetje te zetten en het belang van deze vrijwilligers te onderstrepen.