GDPR / AVG

Op 25 mei a.s. is het zover, dan treedt de General Data Protection Regulation (GDPR) écht in werking. In Nederland wordt deze nieuwe wetgeving ook vaak aangeduid als AVG (Algeme Verordening Gegevensbescherming). Vanaf 25 mei a.s. moeten u, wij en alle andere Europese bedrijven die persoonsgegevens verwerken voldoen aan de nieuwe, strenge privacyregels. De nieuwe Europese privacywetgeving geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie en vervangt de nationale privacy wetgeving. Bij overtreding van de nieuwe privacyregels kunnen vanaf 25 mei a.s. sancties opgelegd worden.

Davilex hecht grote waarde aan privacy en databescherming. We zijn dan ook al geruime tijd bezig met het nemen van maatregelen die ervoor zorgen dat we bij het van kracht worden van GDPR aan alle wettelijke eisen voldoen.

Wijziging voorwaarden

passen wij onze voorwaarden aan zodat deze voldoen aan GDPR. Deze nieuwe voorwaarden gaan op 1 juni a.s. in. Zodra de

Toestemming

Hoewel het onder de AVG is toegestaan om bestaande klanten direct marketing toe te sturen via bijvoorbeeld e-mail, vinden wij het toch belangrijk dat u alleen die informatie van ons ontvangt die u wenst. Binnenkort ontvangt u daarom een e-mail van ons waarin u uw voorkeuren kunt opgeven en aan kunt geven dat u akkoord bent met onze nieuwe privacy statement. Uw voorkeuren kunt u straks ook eenvoudig beheren op het Davilex Gebruikersportaal.

GDPR

Veelgestelde vragen

  • GDPR

Davilex is onderdeel van de Visma Groep
KVK Nummer: 30185090